Up
 
 

Stosowanie jednoskładnikowych cen lub stawek opłat w rozliczeniu za dostawę ciepła

W związku z sygnałami spółdzielni mieszkaniowych dotyczącymi wysokich - zdaniem odbiorców ciepła - obciążeń wynikających z opłat stałych, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wskazuje na możliwość urealnienia ponoszonych opłat do faktycznie pobieranej ilości ciepła.

Regulator przypomina, że przedsiębiorstwo energetyczne na wniosek odbiorcy, określa w zawartej z nim umowie średnią cenę ciepła lub stawkę opłaty przesyłowej - zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2016.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.02.2016
Tagi: ciepło