Up
 
 

Składanie wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji za 2015 r.

Za względu na stosowaną przez podmioty zobowiązane nieprawidłową praktykę występowania z jednym wnioskiem o umorzenie świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji za cały 2015 rok, Prezes URE przypomina, że celem realizacji - za 2015 rok - ww. obowiązków należy złożyć w każdym przypadku (tj. w przypadku realizacji obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia oraz obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji) po dwa odrębne wnioski o umorzenie tych świadectw tj.:

  1. jeden za okres od 1 stycznia do 3 kwietnia 2015 r.,
  2. drugi za okres od 4 kwietnia do 31 grudnia 2015 r.
Do każdego wniosku o umorzenie świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji należy dołączyć dokument wydany przez Towarową Giełdę Energii, stwierdzający prawa majątkowe wynikające z tych świadectw - w ilości takiej samej ze wskazaną we wniosku - przysługujące wnioskodawcy i odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 03.03.2016