Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W I kwartale 2016 r. średnia cena gazu importowanego do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 74,37 zł/MWh.

Przypominamy, że w IV kwartale 2015 r. cena ta wynosiła 87,11 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2016.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 13.05.2016