Up
 
 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Prezes URE 16 czerwca 2016 r. zatwierdził nową taryfę ustaloną przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., która będzie obowiązywać od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. Zatwierdzona taryfa została opublikowana Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.

W efekcie przeprowadzonego przez Urząd postępowania administracyjnego - mimo że w pierwotnej wersji Spółka zakładała wzrost cen paliw gazowych - generalnie ceny zostały na dotychczasowym poziomie, spadek cen gazu o 1 %. Także stawki opłat abonamentowych nie ulegną zmianie.

Dzięki konsekwentnej polityce Prezesa URE, to piąta obniżka cen gazu od początku 2015 r., a trzecia w roku bieżącym, jeśli chodzi o tę Spółkę.

Skumulowany spadek cen gazu wysokometanowego od początku 2015 r. wynosi 17,0 %, a tylko w 2016 r. - 9,6 %. W przypadku gazów zaazotowanych odpowiednio: Lw 12,6 % od początku 2015 r. i w 2016 r. - 9,6 % , a dla Ls - ceny spadły o 9,7 %, a w 2016 r. - o 8,7 %.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 16.06.2016
Tagi: gaz