Up
 
 

Informacja o przychodach z transgranicznej wymiany energii

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 714/2009 krajowi regulatorzy publikują co roku informację o kwocie przychodów z tytułu transgranicznej wymiany energii uzyskanych przez krajowego operatora systemu (w Polsce jest to PSE S.A.) w zakończonym okresie sprawozdawczym. Dodatkowo regulator ocenia, czy sposób zagospodarowania pieniędzy uzyskanych z tego tytułu był zgodny z rekomendacjami wspomnianego Rozporządzenia. Te zaś mówią, że uzyskane pieniądze muszą być przeznaczane na utrzymanie lub zwiększenie możliwości transgranicznej wymiany energii na obszarze UE.

Wykonując te dyspozycje Prezes URE opublikował 29 lipca br. stosowną informację za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Wynika z niej, że w tym czasie przychody PSE S.A. z omawianego tytułu wyniosły ponad 132,1 mln zł.

Weryfikacja zgromadzonych danych wskazuje, że wszystkie przychody z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej uzyskane przez PSE S.A. w okresie sprawozdawczym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. zostały przeznaczone na cele opisane w art. 16 ust. 6 Rozporządzenia nr 714/2009.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa URE nr 35/2016 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.07.2016