Up
 
 

Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925), nowelizującej ustawę z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, płatnik opłaty OZE -zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 100 ust. 2 ustawy OZE - powinien przekazać Prezesowi URE w szczególności informację o:

  1. ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE,
  2. wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE

- w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 101 ustawy OZE.

Więcej szczegółów zawiera załączona poniżej Informacja Prezesa URE nr 36/2016.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 02.08.2016