Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W II kwartale 2016 r. średnia cena gazu importowanego do Polski z państw członkowskich UE lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 63,90 zł/MWh.

Przypominamy, że w I kwartale 2016 r. cena ta wynosiła 74,37 zł/MWh, a w IV kwartale 2015 r. - 87,11 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 40/2016 w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 12.08.2016