Up
 
 

Przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Prezes URE ogłasza kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

Przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 ustawy
z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:

  1. zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
  2. zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
  3. zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Oferty przetargowe w jednym egzemplarzu należy składać w terminie do 21 października 2016 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostało opublikowane 21 września 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.09.2016