Up
 
 

Wnioski na zaklasyfikowanie technologii modułu wytwarzania energii do powstających technologii zgodnie z rozporządzeniem RfG do 17 listopada br.

Rozporządzenie Komisji (UE) ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci pozwala producentom określonych modułów wytwarzania ubiegać się o zaklasyfikowanie technologii tych modułów do tzw. powstających technologii (ang. emerging technologies).

Rozporządzenie to, zwane rozporządzeniem RfG (Dz. U. UE L 112 z 27 kwietnia 2016 r., s. 1), jest jednym z europejskich kodeksów sieci i wytycznych, które zostało opracowane w następstwie wdrożenia Trzeciego Pakietu Energetycznego. Rozporządzenie ma na celu dostarczenie zharmonizowanego zbioru zasad funkcjonowania sektora gazu i energii elektrycznej w Europie.

Producenci, którzy  ubiegają się o zaklasyfikowanie ich technologii modułu wytwarzania energii do powstających technologii, muszą złożyć stosowny wniosek do Prezesa URE, w terminie do 17 listopada br.

Następnie, do 17 maja 2017 r. Prezes URE podejmie - w porozumieniu ze wszystkimi innymi organami regulacyjnymi obszaru synchronicznego - decyzję, które moduły wytwarzania energii należy (ewentualnie) zaklasyfikować do powstających technologii. Jednocześnie opublikowany zostanie wykaz modułów wytwarzania energii zatwierdzonych jako powstające technologie.

Dokładne wytyczne dla producentów w zakresie składania wniosku o zaklasyfikowanie do powstających technologii, zgodnie z rozporządzeniem RfG, zawiera Informacja Prezesa URE nr 56/2016.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.10.2016