Up
 
 

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Cyklicznie przeprowadzany w URE monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej wskazuje na dalszy wzrost liczby zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe) oraz grupach taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi).

W sierpniu 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało 6 204 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy we wrześniu br. liczba ta wyniosła 6 234.

Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w sierpniu 2016 r. wynosiła 765, podczas gdy we wrześniu br. przeprowadzono takich zmian 811.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do IX 2016 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.10.2016