Up
 
 

Do 30.11 br. oświadczenia odbiorców przemysłowych dotyczące wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej

Do 30 listopada br. odbiorcy przemysłowi - zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii - są zobligowani do złożenia Prezesowi URE stosownego oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE. Oświadczenie to potwierdza m.in. wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Z uwagi na pytania kierowane do Urzędu dotyczące zasad kalkulacji tego współczynnika, w Komunikacie Prezesa URE nr 63/2016 przedstawione zostały wyjaśnienia dotyczące najczęściej występujących wątpliwości.

Przypominamy, że niezłożenie przedmiotowego oświadczenia do 30 listopada 2016 r. wyklucza skorzystanie z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy OZE, na potrzeby realizacji w 2017 r. obowiązku określonego w art. 52 ust. 1 tej ustawy przez odbiorcę przemysłowego i w odniesieniu do tego odbiorcy.

Termin na złożenie oświadczeń ma charakter terminu materialnoprawnego - o jego zachowaniu decyduje data wpływu do URE, a więc najpóźniej 30 listopada 2016 r. ww. oświadczenia muszą wpłynąć do Urzędu.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.11.2016