Up
 
 

Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia - prezentacja ze spotkania informacyjnego w URE 15.12.br.

Na prośbę uczestników spotkania, które odbyło się  15 grudnia br. w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki, zamieszczamy prezentację przygotowaną jako materiał pomocniczy, służący lepszemu zrozumieniu kwestii problemowych poruszonych na grudniowym spotkaniu. Został on uzupełniony o krótką informację, dotyczącą sygnalizowanych  w trakcie spotkania zagadnień odnoszących się do przychodów ze sprzedaży praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia oraz zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Grudniowe spotkanie informacyjne, na którym omawiano poniżej zamieszczoną prezentację, było poświęcone zagadnieniom związanym z zasadami obliczania dopuszczalnej pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.12.2016
Tagi: edukacja, OZE