Up
 
 

Prezes URE w dniu 4 stycznia 2017 r. zatwierdził nową taryfę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na okres do dnia 31 marca 2017 r.

Jak podało przedsiębiorstwo taryfa zacznie obowiązywać od dnia 1 lutego 2017 r. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne art. 47 ust. 4, przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Wprowadzenie tej  taryfy w życie oznacza spadek cen paliw gazowych jako towaru dla ponad 6,8 mln odbiorców Przedsiębiorstwa, w stosunku do cen aktualnie obowiązujących.

Dla gospodarstw domowych spadek wynosi 6 %. Dla pozostałych odbiorców od 6 % (grupy z indeksem 4) do 8,7 %. Bez zmian pozostają stawki opłat abonamentowych, co oznacza że średnie ceny w obrocie spadają o 6,6 %.  Spadek jest tym większy im większe zużycie gazu; dla gospodarstw domowych  wynosi od 4,5 % do 5,8 %, a dla odbiorców pozostałych od 5,9 % do 8,7 %.

Mniejszy spadek cen dla odbiorców domowych niż dla odbiorców pozostałych grup oznacza poprawę relacji dotychczasowych cen. Ceny dla odbiorców grup z indeksem 5, 6A, 7A i 8A ustalone w obowiązującej aktualnie taryfie, są bowiem wyższe od cen dla odbiorców grup z indeksem od 1 do 4, których zużycie jest duże niższe.

W przypadku PGNiG OD jest to już szósta obniżka cen gazu od stycznia 2015 r.

Obniżka cen paliw gazowych wynika z niższych kosztów zakupu gazu na TGE, na której PGNiG OD nabywa ponad 99,6 % gazu, w stosunku do przyjętych w obowiązującej taryfie. Ceny 1 kWh gazów zaazotowanych (typu Lw i Ls) dla tego samego typu odbiorców są takie same jak cena 1 kWh gazu wysokometanowego.

Skumulowany spadek cen gazu wysokometanowego dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniesie 22,0 %, dla gazu zaazotowanego Lw - 18,1 %, zaś Ls 15,1 % (ceny zatwierdzone 4.01.2017 r. w stosunku do cen obowiązujących 31 grudnia 2014 r.).

Skutek wprowadzenia nowej taryfy w życie dla płatności kompleksowych (łącznie za gaz i jego dostawę) będzie niższy niż w przypadku cen gazu, ze względu na niezmienione stawki opłat abonamentowych oraz za usługę dystrybucji paliw gazowych. Taryfa operatora systemu dystrybucyjnego z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A., tj. PSG Sp. z o.o. nie ulega zmianie.

Taryfa PGNiG OD została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.

Skutki finansowe dla grup odbiorców, w których rozliczane są gospodarstwa domowe w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej. Skutki ustalone zostały na podstawie ilości gazu zużytego przez statystycznego odbiorcę w danej grupie taryfowej w roku 2015.

Wyszczególnienie Płatność miesięczna wg taryfy [zł] Różnica w płatnościach [zł/m-c] Zmiana płatności [%]
dotychczasowej nowej
1 2 3 4 5
W-1.1 średnie zużycie roczne w skali kraju 1 188,99 [kWh/rok]
Oddział we Wrocławiu 22,13 21,54 -0,58 -2,6
Oddział w Zabrzu 22,73 22,15 -0,58 -2,6
Oddział w Tarnowie 21,89 21,30 -0,58 -2,7
Oddział w Warszawie 21,29 20,70 -0,58 -2,7
Oddział w Gdańsku 22,23 21,65 -0,58 -2,6
Oddział w Poznaniu 21,91 21,32 -0,58 -2,7
ŚREDNIA 22,03 21,44 -0,58 -2,7
W-1.2 średnie zużycie roczne w skali kraju 1 683,28 [kWh/rok]
Oddział we Wrocławiu 29,77 28,94 -0,83 -2,8
Oddział w Zabrzu 30,66 29,83 -0,83 -2,7
Oddział w Tarnowie 29,94 29,12 -0,83 -2,8
Oddział w Warszawie 28,80 27,98 -0,83 -2,9
Oddział w Gdańsku 29,94 29,11 -0,83 -2,8
Oddział w Poznaniu 29,01 28,18 -0,83 -2,9
ŚREDNIA 29,69 28,86 -0,83 -2,8
W-2.1 średnie zużycie roczne w skali kraju 7 077,92 [kWh/rok]
Oddział we Wrocławiu 95,63 92,15 -3,48 -3,6
Oddział w Zabrzu 98,15 94,67 -3,48 -3,5
Oddział w Tarnowie 95,36 91,88 -3,48 -3,6
Oddział w Warszawie 91,41 87,93 -3,48 -3,8
Oddział w Gdańsku 98,42 94,94 -3,48 -3,5
Oddział w Poznaniu 94,19 90,71 -3,48 -3,7
ŚREDNIA 95,53 92,05 -3,48 -3,6
W-2.2 średnie zużycie roczne w skali kraju 7 535,20 [kWh/rok]
Oddział we Wrocławiu 103,11 99,41 -3,70 -3,6
Oddział w Zabrzu 105,40 101,70 -3,70 -3,5
Oddział w Tarnowie 102,33 98,63 -3,70 -3,6
Oddział w Warszawie 97,42 93,72 -3,70 -3,8
Oddział w Gdańsku 105,33 101,62 -3,70 -3,5
Oddział w Poznaniu 100,36 96,65 -3,70 -3,7
ŚREDNIA 102,33 98,62 -3,70 -3,6
W-3.6 średnie zużycie roczne w skali kraju 24 059,29 [kWh/rok]
Oddział we Wrocławiu 306,18 294,35 -11,83 -3,9
Oddział w Zabrzu 305,80 293,97 -11,83 -3,9
Oddział w Tarnowie 296,71 284,88 -11,83 -4,0
Oddział w Warszawie 293,33 281,50 -11,83 -4,0
Oddział w Gdańsku 310,73 298,91 -11,83 -3,8
Oddział w Poznaniu 304,77 292,94 -11,83 -3,9
ŚREDNIA 302,92 291,09 -11,83 -3,9
W-3.9 średnie zużycie roczne w skali kraju 22 554,66 [kWh/rok]
Oddział we Wrocławiu 293,52 282,44 -11,09 -3,8
Oddział w Zabrzu 292,14 281,05 -11,09 -3,8
Oddział w Tarnowie 284,92 273,83 -11,09 -3,9
Oddział w Warszawie 281,79 270,70 -11,09 -3,9
Oddział w Gdańsku 297,08 285,99 -11,09 -3,7
Oddział w Poznaniu 290,15 279,06 -11,09 -3,8
ŚREDNIA 289,94 278,85 -11,09 -3,8

grupy W-1.1 i W-2.1 - jeden odczyt gazomierza w roku; grupy W-1.2 i W-2.2 - dwa odczyty gazomierza w roku; grupa W-3.6 - sześć odczytów gazomierza w roku; grupa W-3.9 - dziewięć odczytów gazomierza w roku

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 04.01.2017
Tagi: gaz