Up
 
 

Przypominamy o obowiązku przekazywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych informacji o ilości energii elektrycznej wytworzonej w przyłączonych do sieci operatorów instalacjach OZE i ilości energii wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego

Do 31 stycznia br. należy złożyć tę informację za okres od  1 lipca do 31 grudnia 2016 r.  

Obowiązek przekazania informacji dotyczy każdego podmiotu posiadającego status operatora systemu elektroenergetycznego, niezależnie od faktu przyłączenia do jego sieci instalacji OZE. W przypadku, gdy do sieci operatora nie jest przyłączona żadna instalacja OZE, w terminie do 31 stycznia br. należy przesłać Prezesowi URE stosowną informację w tym zakresie.

Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 13.01.2017