Up
 
 

Plany rozwoju: zaktualizowane wytyczne, kwestionariusze dla przedsiębiorstw energetycznych oraz sprawozdanie z realizacji za 2016 r.

Na stronach internetowych URE opublikowane zostały zaktualizowane wytyczne dotyczące zawartości planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz formularze niezbędne do opracowania projektu planu rozwoju oraz projektu jego aktualizacji. Wytyczne te, sporządzane na podstawie art. 16 Prawa energetycznego, dotyczą przedsiębiorstw posiadających mniej niż 100 tys. odbiorców (tzw. przedsiębiorstwa przemysłowe) i określają minimalny zakres, jaki powinien zawierać plan rozwoju oraz jego aktualizacja.

Termin przedłożenia projektu Planu Rozwoju lub projektu Aktualizacji Planu Rozwoju Prezesowi URE do uzgodnienia mija 31 marca 2017 r.

Ponadto przypominamy o obowiązku przedłożenia Sprawozdania z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zgodnie z art. 16 ust. 18 ustawy - Prawo energetyczne, obowiązek ten dotyczy tylko grupy przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do uzgodnienia projektu planu rozwoju z Prezesem URE. Termin przedkładania sprawozdania z realizacji planu rozwoju przypada na 30 kwietnia 2017 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 10.02.2017