Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W IV kwartale 2016 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 73,74 zł/MWh.

W III kwartale ub.r. cena ta wynosiła 61,95 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 10/2017.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 14.02.2017