Up
 
 

Lista podmiotów, które w latach 2016-2020 nie mogą korzystać z ulg przewidzianych dla odbiorców przemysłowych, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii

W Informacji Prezesa URE nr 12/2017 została opublikowana lista podmiotów, które nie mogą korzystać z uprawnień przewidzianych dla odbiorców przemysłowych w latach 2016-2020.

 

Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi URE w terminie informacji oraz oświadczenia, o których mowa w art. 188 ust. 14 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.), podał w tej informacji nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 188 ust. 7 ustawy tej ustawy, nie spełniając określonych w tym przepisie warunków, nie może skorzystać z ulg przewidzianych dla odbiorców przemysłowych w latach 2016-2020.

 

Szczegóły oraz wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o OZE znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 12/2017.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.02.2017