Up
 
 

Do 31 marca sprawozdania z realizacji „obliga giełdowego”

Przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE - w terminie do 31 marca 2017 r. - sprawozdania z realizacji obowiązków publicznej sprzedaży energii, zwanej „obligiem giełdowym”.

Sprawozdanie z realizacji obowiązku publicznej sprzedaży w zakresie energii elektrycznej wytworzonej w 2016 r., powinno obejmować część analityczną oraz opisową, analogicznie jak w latach ubiegłych.

Sprawozdanie wraz z formularzem sprawozdawczym należy przesyłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: art49a@ure.gov.pl.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 16/2017 w sprawie sprawozdań z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2016.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.03.2017