Up
 
 

30 czerwca br. mija termin składania przez wytwórców sprawozdania URE-EE za 2016 r.

Wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, mają obowiązek wypełnienia i przesłania Prezesowi URE do 30 czerwca 2017 r. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2016 r. (Sprawozdanie URE-EE). Wykaz przedsiębiorstw w załączeniu.

Sprawozdanie URE-EE obejmuje swym zakresem informacje z obszaru ekonomiczno- finansowego dotyczące m.in.: całokształtu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, rodzajów prowadzonej działalności energetycznej, rodzajów paliw zużywanych do produkcji energii elektrycznej oraz działalności inwestycyjnej. Badanie włączone jest w system badań statystycznych statystyki publicznej.

Sprawozdanie URE–EE za 2016 r. należy przesyłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: drr@ure.gov.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania sprawozdania prosimy o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy wypełnianiu sprawozdania.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.06.2017