Up
 
 

Zaproszenie do konsultacji publicznych - do 31 sierpnia - nt. kryteriów oceny wniosków o odstępstwo od stosowania rozporządzenia KE w sprawie kodeksu sieci dot. przyłączenia odbioru

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do dn. 31 sierpnia 2017 r. zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych nt. kryteriów oceny wniosków o odstępstwo od stosowania rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającym kodeks sieci dotyczące przyłączenia odbioru.

Po przeprowadzonych konsultacjach Prezes URE podejmie decyzję w sprawie kryteriów, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków, powiadomi Komisję Europejską o swojej decyzji i opublikuje ją na stronie internetowej URE.

Więcej informacji znajduje się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2017 w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.07.2017