Up
 
 

Zaproszenie do konsultacji publicznych do 31 sierpnia br. nt. przyznania odstępstw dot. wymogów technicznych w zakresie przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących kryteriów przyznawania odstępstw zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej ustanawiającym kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

Odpowiedzi na dwa pytania należy przesłać do URE do 31 sierpnia 2017 r.

Po przeprowadzonych konsultacjach przez Prezesa URE zostanie podjęta decyzja w sprawie kryteriów, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków, powiadomiona zostanie Komisja Europejska, a następnie decyzja zostanie opublikowana na stronie internetowej URE.

Więcej informacji znajduje się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 49/2017 w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.07.2017