Up
 
 

Wysokość kosztów osieroconych na 2018 r.

W Informacji Prezesa URE nr 51/2017 podane zostały zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2018 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej (Elektrownia Pątnów II, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, CEZ Chorzów, Elektrociepłownia „Zielona Góra”), na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.07.2017