Up
 
 

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2017 r.

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE poinformował, że w II kwartale 2017 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 162,50 zł/MWh.

Przypominamy, że w I kwartale br. cena ta wynosiła 160,60 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania tej ceny, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 65/2017  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2017 roku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.09.2017