Up
 
 

Kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń przyłączeniowych Komisji Europejskiej z 2016 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określił kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń Komisji (UE): 2016/631, 2016/1388 oraz 2016/1447 (tzw. rozporządzenia przyłączeniowe). Określenie kryteriów poprzedziły konsultacje społeczne.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 19.10.2017