Up
 
 

Wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kwartale br.

Kwartał, którego dotyczy wykaz, jest pierwszym kwartałem objętym obowiązkiem sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, ogłoszone zostały całkowite wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r., z zachowaniem nazw i klasyfikacji Nomenklatury Scalonej (kody CN).

Wykaz zawierający ilość wyprodukowanych i przywiezionych paliw ciekłych dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.

Więcej szczegółów w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 80/2017.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 15.11.2017