Up
 
 

Sprzedawcy zobowiązani na 2018 r.

Prezes URE wyznaczył na 2018 r. 181 sprzedawców zobowiązanych na obszarze działania 181 operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawcę zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego, w myśl art. 40 ust. 3 ustawy o OZE, na podstawie informacji, o których mowa w art. 40 ust. 2 tej ustawy:
  1. na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do 15 października każdego roku, na rok następny;
  2. będącego sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do 15 października każdego roku, na rok następny.

 

Szczegółowe informacje z listą sprzedawców zobowiązanych, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia tej funkcji w 2018 r. znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 82/2017 w sprawie wyznaczenia sprzedawców zobowiązanych na rok 2018, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.11.2017