Up
 
 

Sprawozdanie podmiotu realizującego NCW za rok 2017

Na stronie URE zostały udostępnione elektroniczne wersje formularzy sprawozdania rocznego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy za 2017 r.

Przypominamy, że sprawozdanie należy wypełnić i przekazać na adres Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 90 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.12.2017