Up
 
 

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2017 r.

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE poinformował, że w III kwartale 2017 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 167,86 zł/MWh.

Przypominamy, że w II kwartale br. cena ta wynosiła 162,50 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania tej ceny, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 84/2017  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2017 roku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.12.2017