Up
 
 

Wykazy odbiorców przemysłowych na 2018 rok

Prezes URE, w poniżej zamieszczonych Informacjach, przedstawia wykazy odbiorców przemysłowych, którzy do 30 listopada 2017 r.:

  • złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne (Informacja Prezesa URE nr 83/2017),
  • złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Informacja Prezesa URE nr 87/2017).

Prezes URE stosownie do zapisów ww. ustaw opublikował powyższe wykazy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.12.2017