Up
 
 

XVIII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL z udziałem Prezesa URE

29-30 stycznia br. w Warszawie odbywa się Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, w którym uczestniczy także Prezes URE Maciej Bando.

Temat przewodni tegorocznego Kongresu i panelu inauguracyjnego to: „Rok 2018. Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”. Do udziału w panelach zaproszono przedstawicieli rządu oraz reprezentantów polskich i europejskich spółek energetycznych.

Kongres otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski, który przedstawił zadania sektora na ten rok i długofalowe konsekwencje tegorocznych decyzji. Podkreślił jak ważne jest inwestowanie w sieci przesyłowe i minimalizowanie przerw w dostawach, także wskutek ekstremalnych warunków atmosferycznych.

Pierwszy panel dotyczący zmian w polskiej energetyce pt. Co się wydarzy w energetyce w 2018 roku roku - perspektywa Rządu i przedsiębiorstw poprzedziło jeszcze wystąpienie p. Mariusza Orion Jędryska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnika Rządu ds. polityki surowcowej Państwa i Głównego Geologa Kraju.

W panelu obok Prezesa URE wzięli udział: Henryk Baranowski prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Jarosław Broda  wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A.; Mirosław Kowalik  prezes Zarządu Enea S.A.; Maciej Woźniak  wiceprezes Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A.

Podczas dyskusji, na co zwróciła uwagę moderatorka Dorota Dębińska-Pokorska PwC, Prezes URE zaznaczył, że „kluczowe dla obywateli jest ciepło. Wiąże się ściśle z ochroną powietrza i środowiska. Musi być na jednym z pierwszym miejsc dyskusji polityczno-gospodarczych”. Wśród kluczowych zadań regulatora na 2018 r. prezes Maciej Bando wymienił też wprowadzenie w życie rynku mocy, konieczność rozwoju małej kogeneracji, rozwój gazowego projektu Baltic Pipe, dalszą ewolucję regulacji jakościowej, a także kontynuację wdrażania Pakietu Paliwowego i konieczność wzmocnienia URE, będącego często pierwszym reprezentantem interesów polski w międzynarodowych gremiach energetycznych.

Wśród wielu tematów poruszanych podczas Kongresu znalazły się ponadto: rynek mocy, ceny energii i gazu jako element budowania konkurencyjnej gospodarki oraz wyzwania związane z innowacyjnością.

Więcej na stronie Organizatora: www.powerpol.pl.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.01.2018