Up
 
 

Obowiązek opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE przez OSP i OSD wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do 17 maja 2018 r. - Komunikat Prezesa URE nr 10/2018

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, w którym zostały określone m.in. wymogi techniczne dotyczące przyłączania nowych modułów wytwarzania energii tj. sieci zakładów wytwarzania energii - synchronicznych modułów wytwarzania energii, modułów parku energii oraz morskich modułów parku energii, o mocy wytwórczej równej lub większej od 0,8 kW, nakłada również szereg obowiązków na uczestników rynku.

Jednym z głównych obowiązków wynikającym z tego rozporządzenia jest przygotowanie propozycji wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania modułów wytwarzania energii. Obowiązek dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają koncesję na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej.

Prezes URE przypomina, że termin przedstawienia propozycji wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania modułów wytwarzania energii upływa w dniu 17 maja 2018 r.

Pytania dotyczące obowiązku przygotowania wymogów ogólnego stosowania należy kierować na adres na konsultacje-rfg@ure.gov.pl.

Więcej w Komunikacie Prezesa URE nr 10/2018 w sprawie obowiązku opracowania przez operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.01.2018