Up
 
 

Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych

W Biuletynie Informacji Publicznej URE udostępniony został rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych. Rejestr ten, prowadzony przez Prezesa URE, zawiera m.in. informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych.

Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku, przesyłaniu, dystrybucji lub obrocie paliwami ciekłymi są obowiązane do składania aktualizacji informacji
o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności - na podstawie art. 43e ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 16/2018 w sprawie wykazu o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych.

Infrastruktura paliw ciekłych - rodzaje i lokalizacja

Formularz dla podmiotów składających informację

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.02.2018