Up
 
 

Zaktualizowane wytyczne oraz formularze dot. planu rozwoju i jego aktualizacji

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia zaktualizowane Wytyczne dotyczące zawartości planu rozwoju oraz jego aktualizacji w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz formularze niezbędne do opracowania projektu planu rozwoju oraz projektu jego aktualizacji.

Projekt planu rozwoju lub projekt aktualizacji planu rozwoju należy przedłożyć do Prezesa URE, celem uzgodnienia, do dnia 31 marca danego roku, natomiast sprawozdanie z realizacji planu rozwoju w formie odrębnego dokumentu, do dnia 30 kwietnia danego roku.

Wytyczne te dotyczą przedsiębiorstw energetycznych, które posiadają mniej niż 100 tys. odbiorców - tzw. przedsiębiorstwa przemysłowe. Określają one minimalny zakres, jaki powinien zawierać plan rozwoju oraz jego aktualizacja sporządzane na podstawie art. 16 ustawy Prawo energetyczne.

Wytyczne oraz formularze dostępne są w sekcji Przydatne formularze/energia elektryczna.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.02.2018