Up
 
 

30 kwietnia mija termin przedkładania sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Do złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zobowiązane są wszystkie Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych i energii, na których przed dniem 30 kwietnia danego roku ciąży obowiązek uzgodnienia z Prezesem URE planu rozwoju.      

Formularz sprawozdania.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.02.2018