Up
 
 

Regulamin rynku mocy zatwierdzony przez Prezesa URE

30 marca 2018 r. Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą Regulamin rynku mocy po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz po otrzymaniu postanowienia ministra energii z 29 marca br. uzgadniającego Regulamin rynku mocy.

Zatwierdzony Regulamin zawiera szczegółowe warunki współpracy PSE S.A. z pozostałymi uczestnikami rynku mocy. Regulamin zawiera wytyczne dot. planu działalności w przypadku składania wniosku o rejestrację jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, określa terminy na uzupełnienie braków formalnych wniosku o rejestrację, przewiduje szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji, a także zawiera wzór umowy mocowej.

Uwaga: składanie wniosków o wpis do rejestru trwa od 3 do 12 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w:

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.03.2018