Up
 
 

Do 17 maja br. termin realizacji nowych obowiązków dla OSD i jednostek wytwórczych w zakresie przyłączenia do sieci jednostek wytwórczych o mocy ≥ 0,8 kW

17 maja 2018 r. upływa termin wyznaczony operatorom systemów elektroenergetycznych na przedstawienie do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wymogów ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2016/631).

Przypominamy, że 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG). Rozporządzenie to określa wymogi techniczne dotyczące przyłączania nowych modułów wytwarzania energii tj. sieci zakładów wytwarzania energii (synchronicznych modułów wytwarzania energii, modułów parku energii oraz morskich modułów parku energii, o mocy wytwórczej równej lub większej od 0,8 kW).

Zgodnie z zapisami NC RfG, na potrzeby stosowania tego kodeksu, moduł wytwarzania energii uznaje się za istniejący, jeżeli:
  • był on przyłączony do sieci w dniu wejścia w życie NC RfG; lub
  • w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC RfG - tj. do 17 maja 2018 r. właściciel nieprzyłączonego jeszcze modułu wytwarzania energii zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia wytwórczego. W tym przypadku właściciel modułu wytwarzania energii musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 - tj. do 17 listopada 2018 r.

 

Więcej w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2018 w sprawie realizacji do 17 maja 2018 r. obowiązków przedsiębiorców oraz podmiotów zamierzających przyłączyć do sieci elektroenergetycznej moduły wytwarzania energii elektrycznej, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 18.04.2018