Up
 
 

Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca rynek mocy

18 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska opublikowała treść decyzji z 7 lutego 2018 r. zatwierdzającej mechanizm zdolności wytwórczych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (rynek mocy) State aid No. SA.46100 (2017/N) - Poland - Planned Polish capacity mechanism http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/272253/272253_1977790_162_2.pdf.

Postanowienia decyzji dotyczą nie tylko sposobu działania mechanizmu rynku mocy, ale również będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie rynku energii w Polsce. Ich wdrożenie wpłynie m.in. na zasady ustalania cen na rynku bilansującym.

Decyzja wskazuje na obowiązek wprowadzenia mechanizmu wyceny w oparciu o dostępność  rezerw mocy – ang. scarcity pricing, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące bilansowania (Dz.U. UE L 312 z 28.11.2017 str. 6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=PL.

Zakłada ona również konieczność rezygnacji z funkcjonowanie usług systemowych takich jak Operacyjna rezerwa mocy, Praca interwencyjna, Interwencyjna rezerwa zimna, Program Gwarantowany redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Ich stosowanie ma zostać zakończone do 2021 r.

 Zachęcamy do zapoznania się z treścią decyzji.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 19.04.2018