Up
 
 

Sprawozdanie z działalności w roku 2017 Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, w sekcji „Koordynator ds. negocjacji” opublikowane zostało Sprawozdanie Koordynatora ds. negocjacji z działalności w roku 2017.

Koordynator ds. negocjacji sporządza sprawozdanie z działalności pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie prowadzonych przez niego postępowań za każdy rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.04.2018