Up
 
 

Realizacja obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za 2018 rok

Prezes URE przypomina o obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, wynikającym z ustawy o odnawialnych źródłach energii.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.07.2018