Up
 
 

Wysokość kosztów osieroconych na 2019 r.

W Informacji Prezesa URE nr 55/2018 zostały podane zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2019 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej (Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., CEZ Chorzów S.A., Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.), na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.07.2018