Up
 
 

Aktualizacja pakietów informacyjnych dla koncesjonariuszy w zakresie paliw ciekłych

Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w sekcji „Jak uzyskać koncesję” zostały opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z paliwami ciekłymi (wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, obrót, obrót z zagranicą oraz podmioty przywożące).

W pakietach znajdują się również informacje dotyczące zmiany koncesji oraz przedłużenia terminu jej obowiązywania.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi pakietami informacyjnymi.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 31.07.2018