Up
 
 

Postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, do zakresu działania Prezesa URE należy m.in. podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym. Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 tej ustawy zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 31.08.2018