Up
 
 

Informacje dotyczące potencjału krajowego OZE na koniec pierwszego półrocza 2018

W zakładce Potencjał krajowy OZE w liczbach znajdują się dane na koniec czerwca 2018 r. dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2018 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia oraz moc zainstalowana poszczególnych rodzajów instalacji OZE, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE tj. rejestr wytwórców energii w małej instalacji, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz mikroinstalacje, wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 10.10.2018