Up
 
 

Aktualizacja Informacji Prezesa URE nr 60/2018 oraz dokumentów dla sytemu FIT/FIP

Informujemy, że z uwagi na pojawiające się wątpliwości ze strony wytwórców przystępujących do systemów FIT/FIP, doprecyzowano niektóre wzory dokumentów oraz zaktualizowano Informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 60/2018 w sprawie warunków korzystania z nowych form wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. tzw. systemów FIT/FIP.

Prosimy o stosowanie nowych wzorów.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.10.2018