Up
 
 

Informacje na temat aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, przeprowadzonych w dniach 17, 18 i 19 października 2018 r.

W dniach 17, 18 i 19  października 2018 r. , zgodnie z ogłoszeniem Prezesa URE z dnia 13 września 2018 r. przeprowadzono 3 aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Informacje o wynikach przeprowadzonych aukcji dostępne są w Informacjach Prezesa URE nr 82, 83 i 84 .

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.10.2018