Up
 
 

Zmiany cen energii w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami innymi niż gospodarstwa domowe

W związku z informacjami przekazywanymi przez odbiorców energii elektrycznej innych niż gospodarstwa domowe, dotyczącymi wzrostu cen energii elektrycznej w trakcie trwania umowy, przypominamy, że oferta przedsiębiorstw skierowana do tych odbiorców nie podlega obowiązkowi przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfy w obrocie energią elektryczną. Jest to oferta rynkowa, która może być dowolnie kształtowana przez sprzedawcę.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 15.11.2018