Up
 
 

Aktualności

 • 27.11.2013

  Kolejni odbiorcy energii elektrycznej dołączyli do grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy

  Jak wynika z monitoringu Prezesa URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. We wrześniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 5 840 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w sierpniu liczba ta wynosiła 4 412. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w sierpniu 2013 r. wynosiła 1500, natomiast we wrześniu br. dokonano takich zmian 1813. » więcej

 • 25.11.2013

  URE na Konferencji Energetycznej EuroPOWER

  URE na Konferencji Energetycznej EuroPOWER

  Cena energii i bezpieczeństwo dostaw to parametry kluczowe dla budowania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku energii - zaznaczył Prezes URE, Marek Woszczyk, podczas dyskusji na temat konkurencyjności polskiej gospodarki w ramach XVIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbyła się w dn. 20-21 listopada 2013 r. w Warszawie. » więcej

 •  
 • 20.11.2013

  Zmiana terminu spotkania z uczestnikami hurtowego rynku gazu!

  » więcej

 • 18.11.2013

  Prezes URE zaprasza na kolejne spotkanie z uczestnikami hurtowego rynku gazu

  Celem drugiego już spotkania konsultacyjnego jest kontynuacja dyskusji na temat zasad funkcjonowania hurtowego rynku gazu. Przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, uwzględniając uwagi zgłoszone podczas spotkania w dn. 23 października br., rozmawiać będą m.in. o możliwościach rozwiązania problemów związanych z bilansowaniem, realizacją obliga giełdowego oraz sytuacją na rynku OTC. » więcej

 •  
 • 18.11.2013

  Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

  Kolejni odbiorcy energii dołączyli do grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy. W sierpniu br. dokonano 4412 zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupie taryfowej G, tj. gospodarstwach domowych, w lipcu 2013 r. dokonano takich zmian 2399 - wynika z cyklicznego monitoringu zmian sprzedawcy energii elektrycznej, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. » więcej

 • 15.11.2013

  Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy

  Prezes URE, prowadząc działania na rzecz usprawnienia procedury wydawania świadectw pochodzenia, aktywnie wspiera prace grupy roboczej utworzonej w celu przygotowania systemu uwierzytelniania biomasy na cele energetyczne. To odpowiedź regulatora na sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy producentów biomasy oraz wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących ten rodzaj paliwa. » więcej

 •  

Wybierz Strony