Up
 
 

Aktualności

 • 22.04.2016

  Wiosenny Biuletyn URE

  Wiosenny Biuletyn URE

  Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie do Prezesa URE docierały sygnały dotyczące wysokich - zdaniem odbiorców ciepła - obciążeń wynikających z opłat stałych, w ślad za opublikowaną w lutym 2016 r. na stronie internetowej URE informacją w sprawie upowszechnienia możliwości stosowania jednoskładnikowych cen lub stawek opłat w rozliczeniu za dostawę ciepła, w bieżącym wydaniu Biuletynu URE przedstawiamy szczegółową analizę skutków zastosowania takiego rozwiązania. » więcej

 • 22.04.2016

  Ogólnopolski Szczyt Energetyczno-Gospodarczy z udziałem URE

  „Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki” - pod takim hasłem odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetyczno-Gospodarczego OSE GDAŃSK 2016. Jednym z zaproszonych gości był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando. » więcej

 •  
 • 21.04.2016

  Razem przeciwko kradzieży i dewastacji infrastruktury - podsumowanie działań Memorandum

  W ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania narastającemu problemowi kradzieży i dewastacji infrastruktury energetycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej, które powstało z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego, zostały zebrane dane o incydentach kradzieżowych za 2015 r. » więcej

 • 20.04.2016

  Prezes URE na XXIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER

  Prezes URE na XXIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER

  „Energia polskiej gospodarki. Nowe otwarcie. Priorytetowe kierunki rozwoju gospodarczego” - pod takim tytułem, 13 kwietnia br., odbył się panel inauguracyjny konferencji EuroPOWER z udziałem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Macieja Bando. » więcej

 •  
 • 14.04.2016

  Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

  Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła za I kwartał 2016 r. 169,13 zł/MWh. » więcej

 • 08.04.2016

  Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, w lutym 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało 6 970 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G). Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B i C (odbiorcy przemysłowi) odnotowano 995 takich zmian. » więcej

 •  

Wybierz Strony