Up
 
 

Aktualności

 • 04.05.2016

  Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, w marcu 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało 4 347 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G). Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B i C (odbiorcy przemysłowi) odnotowano 773 takich zmian. » więcej

 • 03.05.2016

  Hurtowy rynek gazu ziemnego w I kwartale 2016 r.

  Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec pierwszego kwartału br. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 181 podmiotów, natomiast 75 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. » więcej

 •  
 • 02.05.2016

  Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego - wyniki monitoringu Prezesa URE

  Prezes URE, uznając liczbę zmian sprzedawcy za wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych. Od początku prowadzenia monitoringu do końca I kw. 2016 r. odnotowano już 40 174 tego typu zmian. » więcej

Wybierz Strony