Up
 
 

Aktualności

 • 29.07.2016

  Informacja o przychodach z transgranicznej wymiany energii

  Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 714/2009 krajowi regulatorzy publikują co roku informację o kwocie przychodów z tytułu transgranicznej wymiany energii uzyskanych przez krajowego operatora systemu (w Polsce jest to PSE S.A.) w zakończonym okresie sprawozdawczym. Dodatkowo regulator ocenia, czy sposób zagospodarowania pieniędzy uzyskanych z tego tytułu był zgodny z rekomendacjami wspomnianego Rozporządzenia. Te zaś mówią, że uzyskane pieniądze muszą być przeznaczane na utrzymanie lub zwiększenie możliwości transgranicznej wymiany energii na obszarze UE. » więcej

 • 29.07.2016

  Wysokości zaktualizowanych kwot kosztów osieroconych na 2017 rok

  W Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2016 z 28 lipca br. podano zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2017 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. » więcej

 •  
 • 27.07.2016

  Zmiana sprzedawcy gazu - kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE

  Stałe monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa do wyboru sprzedawcy, powala Prezesowi URE na wiarygodną ocenę rozwoju konkurencji panującej na rynku gazu. » więcej

 • 26.07.2016

  Kolejna konferencja ERRA z udziałem Prezesa URE

  W dniach 17-18 października br. w Bratysławie odbędzie się Konferencja Inwestycyjno-Regulacyjna Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA), w której udział weźmie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando. » więcej

 •  
 • 19.07.2016

  Od lipca na naszych rachunkach pojawia się stawka opłaty OZE

  Opłata OZE wynosi 2,51 zł/ MWh. Wynika ona z mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o OZE. Opłata ta jest związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. » więcej

 • 14.07.2016

  Aukcje symulacyjne dla instalacji odnawialnych źródeł energii czyli II etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej

  Od 18 lipca do 29 lipca 2016 r. odbędzie się II etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). » więcej

 •  

Wybierz Strony